• Szkoła realizuje projekt "W Magicznym Świecie" o numerze WDN - RPPD.03.01.01 - 20 - 0342/19 dofinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 - 2020. Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Filipów poprzez utworzenie 24 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 - 4 lata, wyrównywanie szans edukacyjnych, podniesienie kompetencji, postaw i umiejętności 118 dzieci, dzięki korzystaniu z zajęć dodatkowych; wydłużenie godzin nauki dwóch grup po 18 osób - dzieci czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi.

   Wartość projektu: 1 160 744,30 zł

   Dofinansowanie ze środków europejskich: 959 825,75 zł

   Planowanym efektem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Filipów.

  • Partnerzy

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Niedziela 25.07.2021
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie
    • zsfilipow@wp.pl
    • adomanska@zsfilipow.pl
    • Sekretariat nr tel. 87 569 60 29 (centrala)
     Księgowość nr tel. 87 569 60 02 (wew.29)

     Dyrektor nr tel. 87 569 60 29 (wew. 11) 87 444 06 11
     Wicedyrektor nr tel. 87 569 60 29 (wew. 10) 87 444 06 10


    • 16-424 Filipów, ul Marii Konopnickiej 6
  • Mapa

  • liczba odwiedzin: 256187
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie
   • zsfilipow@wp.pl
   • adomanska@zsfilipow.pl
   • Sekretariat nr tel. 87 569 60 29 (centrala) Księgowość nr tel. 87 569 60 02 (wew.29) Dyrektor nr tel. 87 569 60 29 (wew. 11) 87 444 06 11 Wicedyrektor nr tel. 87 569 60 29 (wew. 10) 87 444 06 10
   • 16-424 Filipów, ul Marii Konopnickiej 6
 • Galeria zdjęć

   brak danych